Grønt Skipsfartsprogram

 green coastal shipping

Grønt Skipfartsprogram nettside

Om programmet

Grønt Skipsfartsprogram (GSP), som er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører, skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens maritime strategier og planer. 

Programmets visjon er å videreutvikle og forsterke dette og i sum: Etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. 

Om DNV 

DNV tok initiativ til å samle næringen – bestående av rederier, verft, utstyrsleverandører, havner, vareeiere & speditører, tjenesteleverandører, myndigheter og akademia – for gjennom åpent samarbeid å eskalere satsing på grønn skipsfart.

Ta kontakt med Grønt skipsfartsprogram direktør

Narve Mjøs_
Narve Mjøs

Director, Green Shipping Programme

Send email