Grønt Skipsfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Nedenfor finner du tidligere publiserte nyhetsartikler og pressemeldinger om Grønt Skipsfartsprogram.

Det grønne skiftet forsterker norsk shipping

29.11.2019

Statsminister Erna Solberg var klar i sin tale: -Norge er en verdens-ledende shipping nasjon. Vi har kommet lengre enn noen andre shippingnasjoner i utviklingen mot det grønne skiftet. Vi er framoverlent. Vi løser klima- og forurensningsproblemer fra skipsfarten samtidig som vi skaper nye produkter som vil gi grunnlag for økt eksport og nye arbeidsplasser. Dette er som et kinderegg. En vinn-vinn-situasjon som vi må ivareta og videreutvikle.

Les nyhetsartikkelen.

Grønt Skipsfartsprogram - godt fornøyd med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart

Grønt Skipsfartsprogram mener regjeringen fortjener mye ros for den nye handlingsplanen for grønn skipsfart. Men hvis Norge skal nå målet om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030, må vekten legges på handling fremfor plan, og det kjapt. Les pressemeldingen her

Grønt Kystfartsprograms topplederdebatt 2018

Nye klimakrav i skipsfarten - verdens beste forretningsmulighet!

Topplederdebatt

21.09.2018

Grønt Kystfartsprogram arrangerte topplederdebatt 21. september. Arrangementet hadde nærmere 140 gjester, deriblant Teknisk Ukeblad. I ettertid skrev vi også en kronikk om temaet i Sysla.

Grønt Kystfartsprograms topplederdebatt: Det gode og det lønnsomme hand i hand

Topplederdebatt Grønt kystfartsprogram 2017

20.02.2017

Det gode og det lønnsomme kan gå hand i hand. Ved å fokusere på hvordan en kan redusere utslipp fra skipstrafikk, kan ny teknologi og nye løsninger utvikles. I sum kan Norges allerede sterke maritime næringer bli enda sterkere.

Les nyhetsartikkelen.

    

Verdens mest miljøvennlige skipsfart – skal også gi nye muligheter

Grønt kystfartsprogram

05.10.2016

Norge bør og skal etablere verdens mest miljøvennlige kystfart – drevet helt eller delvis med batterier og andre miljøvennlige drivstoff. Innen 2030 skal klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart være redusert til 60 prosent av dagens nivå. Innen 2050 skal klimagassutslippene være 0 – null!

Les pressemeldingen.

    

    

Utvikler veikart for Grønt kystfartsprogram

Fiskefartøy (CC) banner - 1134x350

12.09.2016

Norske myndigheters mål for 2030 er å redusere klimagassutslipp med 40 % sammenlignet med 1990-nivå. Dette ambisiøse målet har norsk skipsfart tatt tak i. Gjennom samarbeid blant alle involverte skal målet nås. Og enda viktigere – gjennom fremtidsrettede prosjekter skal Norge ivareta sin rolle som en verdensledende shippingnasjon og tilrettelegge for grønn vekst i alle deler av norsk shippingindustri.

Les pressemeldingen.

Fire nye piloter i Grønt kystfartsprogram

Gront kystfartsprogram illustrasjon 1134x350px

06.09.2016

Andre fase av Grønt kystfartsprogram er nå i gang. Tre av pilotene fra programmets første fase fortsetter sitt arbeid og fire nyetablerte piloter starter sin reise denne høsten.

Les nyhetsartikkelen.

    

    

Grønt kystfartsprogram 

Gront kystfartsprogram illustrasjon 1134x350px

19.04.2016

Første fase av grønt kystfartsprogram ble ferdigstilt i mars 2016. Fem prosjekter har gjennom 2015 utredet miljøvennlig drift – nå tas neste steg i programmet.

Les nyhetsartikkelen

DNV’s Green Coastal Shipping Programme wins Lloyd’s List Environment Award

Lloyds List award Thumbnail 208x64px

02.10.2015

DNV received the Environment Award for its leadership of the Green Coastal Shipping Programme at the Lloyd’s List Global Awards 2015 ceremony in London last night. The programme aims to encourage the development and implementation of green technology concepts in Norway’s coastal and short-sea shipping sector.

Les nyhetsartikkelen (engelsk tekst)

Grønt Skipsfartprogram lanserer fem prosjekter

Norled_Ampere_ZeroCat_1134x300

18.09.2015

DNVs programdirektør Narve Mjøs uttaler til Teknisk Ukeblad: "Vi er godt i gang med å vise verden at vi er et foregangsland på maritim-miljøtekniske løsninger."

Les nyhetsartikkelen.

Flere nyhetsartikler om Grønt Kystfartsprogram

Green coastal shipping private public partnership on eco-friendly transport

The Ocean Conference, 5-9 June 2017

Grønt kystfartsprogram i Teknisk Ukeblad

Les flere artikler knyttet til Grønt Kystfartsprogram publisert av Teknisk Ukeblad.