Finansiering

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bidra til å etablere finansiering av grønne og kosteffektive transportløsninger. Offentlige og private finansieringskilder er helt avgjørende for å kunne realisere et effektivt grønt skifte.

Interessen for og avkastningen fra grønne investeringer er i sterk vekst. Fra private og institusjonelle investorer er fokuset på ESG (Environmental, Social and Governance) tydeligere enn noen gang, noe som har resultert i en global etterspørselsvekst av grønne aksjer og lån – etter hvert også innen shipping. Samtidig ser vi en økende bevissthet rundt fremtidig klimarisiko hos alle interessenter, inkludert investorer, långivere, rederier og vareeiere.

Flere banker har begynt å vurdere og implementere alternative mekanismer for å fremme grønne investeringer, eksempelvis kanalisering av lån fra karbonintensive til grønnere prosjekter. For at investorer skal kunne gi egenkapital- eller lånefinansiering må de forstå risikoen i investeringen. I samarbeid med Danske Bank er det utarbeidet en kortfattet veileder som beskriver hva en kommersiell bank trenger av informasjon og vil legge vekt på når de vurderer om de kan bidra med finansiering eller ikke. Trykk her for å laste ned veilederen.

I tillegg finnes det både private og offentlige støtteordninger, helt eller delvis innrettet mot finansiering av grønn skipsteknologi. NOx-fondet har for eksempel nylig vedtatt en ordning for støtte til for-prosjekter for flåtefornyelse.

Finansierings-, garanti- og støtteordninger

Flere offentlige og private støtteordninger, investorer og långivere har sagt seg interesserte i å bidra til finansieringen av grønn flåtefornyelse. Disse er listet nedenfor.

Privat finansiering

GSP_1

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Vedtok nylig støtte til på inntil 500 000 NOK til for-prosjekter. Les mer om mulighetene for støtte.

GSP_2 

Offentlig finansiering

GSP_3

Tilbake til Flåtefornyelse

For rederier

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bistå rederier i forbindelse med konkrete, grønne byggeprosjekter

For vareeiere

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal hjelpe vareeiere med å redusere sine utslipp fra transport med 50 % innen 2030

Kontakt Grønt kystfartsprogram

Narve Mjøs_
Narve Mjøs

Director, Green Shipping Programme

Send email