Power and renewables

KRN og DNV om Cybersikkerhet i store prosjekter

Kvalitet og risiko Norge og DNV om Cybersikkerhet i store prosjekter

Unngå prosjektforsinkelser, budsjettsprekk, eller ulykker forårsaket av dataangrep


Kvalitet og risiko Norge (KRN) og DNV inviterer til KRN medlemsmøte om cybersikkerhet. Vi ser på utfordringer som typisk oppstår i store prosjekter med å ivareta sikkerhet i prosjektet, og også å integrere krav til cybersikkerhet i leverandørkjede, implementering og kvalitetsstyring. DNV vil dele av sin erfaring fra store internasjonale prosjekter, inkludert praktiske metoder og verktøy for å ivareta digital sikkerhet i prosjekter og gjennom overlevering til driftsfase.

Hva handler det om?

  • Vi presenterer metoder og verktøy for å innlemme cybersikkerhet i verdikjeden, i prosjektgjennomføringen som en integrert del av kvalitetsstyringen.
  • Prosjektfasen er kritisk for sikkerheten i enhver leveranse, enten vi snakker om smarte bygg, skip, eller en olje- og gassinstallasjon. Lær hvordan vi kan styre cybersikkerhet i prosjekter ved bruk av erfaringsbaserte praksiser, og sørg for at sikkerheten er ivaretatt gjennom hele prosjektet. Cybersikkerhet må være en del av kvalitetskonseptet, og i dette seminaret innfører vi metoder og verktøy vi kan bruke for å realisere dette.

Arrangementet er nyttig for: Prosjektledere, kvalitetsledere, innkjøpere, risikoeksperter, cybersikkerhetspersonell, og ingeniører.

Finn mer informasjon om arrangementet på KRNs nettsider og registrer din deltagelse. Det et er et begrenset antall plasser så førstemann til mølla gjelder.

Presentasjonstittel: Cybersikkerhet i store prosjekter: unngå at prosjektet rammes av dataangrep

Unngå prosjektforsinkelser, budsjettsprekk, eller ulykker forårsaket av dataangrep


Kvalitet og risiko Norge (KRN) og DNV inviterer til KRN medlemsmøte om cybersikkerhet. Vi ser på utfordringer som typisk oppstår i store prosjekter med å ivareta sikkerhet i prosjektet, og også å integrere krav til cybersikkerhet i leverandørkjede, implementering og kvalitetsstyring. DNV vil dele av sin erfaring fra store internasjonale prosjekter, inkludert praktiske metoder og verktøy for å ivareta digital sikkerhet i prosjekter og gjennom overlevering til driftsfase.

Hva handler det om?

  • Vi presenterer metoder og verktøy for å innlemme cybersikkerhet i verdikjeden, i prosjektgjennomføringen som en integrert del av kvalitetsstyringen.
  • Prosjektfasen er kritisk for sikkerheten i enhver leveranse, enten vi snakker om smarte bygg, skip, eller en olje- og gassinstallasjon. Lær hvordan vi kan styre cybersikkerhet i prosjekter ved bruk av erfaringsbaserte praksiser, og sørg for at sikkerheten er ivaretatt gjennom hele prosjektet. Cybersikkerhet må være en del av kvalitetskonseptet, og i dette seminaret innfører vi metoder og verktøy vi kan bruke for å realisere dette.

Arrangementet er nyttig for: Prosjektledere, kvalitetsledere, innkjøpere, risikoeksperter, cybersikkerhetspersonell, og ingeniører.

Finn mer informasjon om arrangementet på KRNs nettsider og registrer din deltagelse. Det et er et begrenset antall plasser så førstemann til mølla gjelder.

Presentasjonstittel: Cybersikkerhet i store prosjekter: unngå at prosjektet rammes av dataangrep

Foredragsholder

Håkon Olsen
Håkon Olsen leder i dag DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester. Han har lang erfaring fra rådgivning i EPC-prosjekter og kvalitetsstyring innen digital pålitelighet og cybersikkerhet fra olje og gassektoren, jernbane, og IT-bransjen. Håkon er utdannet innen kjemisk prosessteknologi fra NTNU (2006).
Håkon Olsen