Seminar: Nye prinsipper for frekvensreserver I Norden

Frekvenskvaliteten i det nordiske kraftsystemet har blitt dårligere i løpet av de siste årene.

Seminar: Nye prinsipper for frekvensreserver I Norden

Tirsdag 7. Mai 2019, 08:30 - 12:30

(Valgfritt)
(Valgfritt)