Service pakker

Denne pakken er for virksomheter som ønsker en helhetlig prosess fra introduksjon av standarden og helt til gjennomføring av overgangsrevisjonen.

ISO transition implement package

Kontakt oss

Lars Erik Sandhaug

Lars Erik Sandhaug

Senior Consultant

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her

IMPLEMENT-pakken tilfører overgangsrevisjon, vårt Lumina™Plus benchmarkingverktøy og et bedriftsinternt kurs med en av våre kursholdere, i tillegg til veiledning, opplæring og vurderinger i DEVELOP-pakken. Vår mest omfattende pakke gir deg veiledning og den nødvendige kunnskapen om de nye kravene, vurderer bedriftens modenhet og fullfører overgangsprosessen sammen med våre erfarne revisorer. Med IMPLEMENT-pakken har du alle elementene for en effektiv overgangsrevisjon.

Pakken inneholder: 

 • Bedriftsinternt kurs: En av våre erfarne revisorer kommer til dere og holder et 1 dags kurs i HMS ledelse basert på ISO 45001 
 • Lumina™ Plus: Et benchmarkingverktøy med utvidet funksjonalitet som analyserer deres revisjonsresultater og sammenligner dette mot revisjonsresultater i markedet.
 • Overgangsrevisjon fra OHSAS 18001 til ISO 45001: Når virksomheten er klar kommer en revisor og gjør en revisjon av deres system for å verifisere at endringene fra 18001 til 45001 er ivaretatt. Dette er obligatorisk for sertifiserte bedrifter og kan gjøres i forbindelse med deres årlige planlagte resertifisengs- eller periodiske revisjon.
 • Online Self-assessment tool for ISO 45001: En strukturert egenvurdering av din virksomhets modenhet i forhold til kravene
 • Gap-analyse: besøk av en revisor som ser på hva som må til for å ta steget fra OHSAS 18001 til ISO 45001. I etterkant mottar der en rapport med funnliste som peker på eventuelle gap/mangler
 • Web-modul læring: Risikobasert tenkning, high-level structure, lederskap og organisasjonsstruktur
 • Et Guidance Document for ISO 45001: Gir oversikt over standarden og kravene, samt endringer fra 18001

Fordeler:

 • En pakke som tar dere hele veien frem til overgangen og deres nye ISO 45001 sertifikat
 • Styrker forståelse, kompetanse og forankring av HMS-arbeid i store deler av virksomheten ved at flere ansatte blir kurset
 • Muligheter for sammenligning av egne resultater opp mot resultater i markedet og eventuelt andre geografier
 • Identifisering av mangler/avvik for å prioritere riktig tid og ressursbruk slik at  ledelsessystemet samsvarer med de nye kravene i ISO 45001
 • Forståelse av hvor man skal fokusere
 • Innsikt i forbedringsmuligheter
 • Forståelse av den nye standarden og dens krav og oppbygging
 • Besøk og gjennomgang med en erfaren revisor som gir en god forståelse av den nye standardens krav og deres etterlevelse av denne
 • Bli bevisst de vanligste fallgruvene når det gjelder de nye kravene


Pris 85 000,-

Kontakt oss

Lars Erik Sandhaug

Lars Erik Sandhaug

Senior Consultant

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her
Kontakt oss her