Service pakker

Dette er pakken for deg som ønsker å bli bedre kjent med ISO 45001, samt få en status på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til kravene i standarden.

ISO transition develop package

Kontakt oss

Lars Erik Sandhaug

Lars Erik Sandhaug

Senior Consultant

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her

DEVELOP-pakken kombinerer vårt online Self-assessment tool og en Gap-analyse i tillegg til innholdet i START-pakken. I tillegg til å gi nødvendig kunnskap om de nye ISO-kravene hjelper den deg med å identifisere mangler i ledelsessystemet i forhold til overgangen. Dette kan hjelpe deg til å identifisere nødvendige handlinger for å fullføre overgangen til ny standard.  

Pakken inneholder:

 • Online Self-assessment tool for ISO 45001: En strukturert egenvurdering av din virksomhets modenhet i forhold til kravene
 • Gap-analyse: Besøk av en revisor som ser på hva som må til for å ta steget fra OHSAS 18001 til ISO 45001. I etterkant mottar dere en rapport med funnliste som peker på eventuelle gap/mangler
 • Web-modul læring: Risikobasert tenkning, high-level structure, lederskap og organisasjonsstruktur
 • En kursplass: Deltagelse på kurset HMS-ledelse basert på ISO 45001
 • Et Guidance Document for ISO 45001: Gir oversikt over standarden og kravene, samt endringer fra 18001

Fordeler:

 • Identifisering av mangler/avvik for å prioritere riktig tid og ressursbruk slik at  ledelsessystemet samsvarer med de nye kravene i ISO 45001
 • Forståelse av hvor man skal fokusere
 • Innsikt i forbedringsmuligheter
 • Forståelse av den nye standarden og dens krav og oppbygging
 • Besøk og gjennomgang med en erfaren revisor som gir en god forståelse av den nye standardens krav og deres etterlevelse av denne
 • Bli bevisst de vanligste fallgruvene når det gjelder de nye kravene

Pris 35 000,-

 

Kontakt oss

Lars Erik Sandhaug

Lars Erik Sandhaug

Senior Consultant

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her
Kontakt oss her