Kompetanseutvikling

Hva slags kompetanse kreves for at din bedrift skal møte kravene i nye standardene?

Group of young people gathered around an iPad

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer

Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

At alle involverte parter har riktig oppfatning av endringene og kravene i standarden er en viktig suksessfaktor i arbeidet mot de nye standardene Vi har derfor satt sammen en solid kursportefølje som vil gi deg kunnskapen du trenger for å møte kravene i de nye standardene.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer

Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager