ISO 9001:2015 Veiledningdokument

Dette dokumentet vil gi deg en oversikt over de viktigste endringene i ISO 9001.