DNV.no

ISO 9001:2015 Veiledningdokument

Dette dokumentet vil gi deg en oversikt over de viktigste endringene i ISO 9001.

Et ledelsessystem for kvalitet fokuserer på effektiviteten og kvaliteten i virksomhetens prosesser, samt leveransen av sluttproduktet og -tjenestene.

Vennligst fyll ut skjemaet under for å motta din gratis kopi via e-post.