DNV.no

ISO 14001:2015 Veiledningdokument

Dette dokumentet vil gi deg en oversikt over de viktigste endringene i ISO 14001.

Et ledelsessystem for miljø vil hjelpe deg med å håndtere risiko relatert til ytre miljø og forsikre deg om at du til enhver tid handler i samsvar med det som er miljømessig forsvarlig. 

Vennligst fyll ut skjemaet under for å motta din gratis kopi via e-post.