Sikker+jobbanalyse+%28SJA%29

Et SJA-kurs for deg som vil lære en praktisk tilnærming til en sikker-jobb-analyse.

Målgruppe
Et SJA-kurs for deg som vil lære en praktisk tilnærming til en sikker-jobb-analyse.

Formål
Formålet med kurset er å gi deltagerne en praktisk og lettfattelig tilnærming i SJA. En enkel innføring i risikotenking gir forståelse av hva som kjennetegner en god SJA som virker.

Læringspunkter
Grunnleggende definisjon og forståelse av fare og risiko.
SJA versus risikovurdering, innføring i risikotenking:

 • aktiviteter

 • farepåvisning, risikoelementer

 • konsekvens og sannsynlighet

 • risikoreduserende tiltak

 • menneskelige feilhandlinger

Stegene i SJA-prosessen:

 • behov for SJA

 • organisering av SJA

 • metode og bruk

 • planlegging, forberedelse og gjennomføring

 • anbefalinger og godkjenning

 • gjennomføring av jobben

 • oppsummering og læring

Kurset gjennomføres med en blanding av teori, praksis og eksempler. Det legges også vekt på å engasjere deltakerne gjennom øvelser, gruppearbeid og diskusjoner.

Kursdeltakerne får utlevert prosjektperm og verktøy som kan benyttes når det skal utføre risikovurderinger selv i etterkant av kurset.

Kurset bygger på OLFs retningslinjer.

Kursdato og pris

Kursdato og varighetStedPris
12. februar 2013Høvik4 900,-
6. april 2013Høvik4 900,-

Kontakt oss

Send oss gjerne en epost, eller ring oss på 995 44 485 dersom du har spørsmål om våre kurs.

E-postkurs@dnv.com

Påmeldingsskjema

Påmelding kan gjøres ved å fylle ut påmeldingsskjema.

>>