Pressemeldinger

2014-11-17

DNV GL utnevner Bjørn Tore Markussen som global direktør for forretningsutvikling

(Oslo, Norway –17th October 2014) - DNV GL har utnevnt Bjørn Tore Markussen som global direktør for forretningsutvikling for selskapets operasjoner innen fornybar energi og kraftmarkedet. I sin nye rolle er Bjørn Tore Markussen ansvarlig for et sett av globale vekstinitiativer, slik som oppkjøp, nøkkelkundeprogrammer og markedsinnsikt.

2014-09-15

Hans Tormod Hansen – ny DNV GL - Energy leder for det skandinaviske kraftmarkedet

I sin nye rolle vil Hans Tormod Hansen være ansvarlig for å tilby tjenester innen energirådgivning til det skandinaviske markedet, bistå selskaper innen kraftnett og -distribusjon med strategisk rådgivning, planlegging, iverksetting og optimalisering av kraftleveranser – gjennom hele prosessen fra overordnede planer til faktisk bruk.

2014-05-28

Bygd tillit i 150 år

- Markeringen av 150-årsjubileet for Det Norske Veritas er en mulighet til bedre å forstå og anerkjenne vår historie, samtidig som vi kan bruke en dypere forståelse av fortiden som kunnskap og inspirasjon i møtet med fremtiden, sier konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV GL i forbindelse med lanseringen av den nye historieboken Building Trust: The History of DNV 1864-2014.

2014-05-07

DNV GL kjøper Marine Cybernetics

DNV GL, verdens ledende shipping og offshore klassefiseringselskap og en av verdens ledende tjenesteleverandører innen teknisk risiko, har kjøpt opp Marine Cybernetics, det ledende selskapet for tredjeparts testing av kontrollsystemer. Med oppkjøpet utvider DNV GL sitt omfang av tjenester innen offshore og maritime næringer.

2014-05-05

Norsk nestor får den internasjonale oljebransjens gjeveste pris i Houston

OTC, olje- og gassbransjens største konferanse samler denne uken mer enn 110 000 deltakere i Houston,Texas. Som en del av åpningssermonien ble DNV GLs Carl Arne Carlsen hedret med bransjens mest prestisjefylte pris for sitt enestående og livslange arbeid for sikker og lønnsom drift offshore, både internasjonalt og på norsk sokkel.

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss ved presserelaterte spørsmål.

+47 67 57 99 00

Oversikt over:

Pressekontakter i DNV GL

>>