Pressemeldinger

2015-01-20

Næringslivsledere har større tro på bærekraftig vekst enn ledere i det offentlige

(Zürich, 20. Januar.) Næringslivsledere over hele verden har større tro på mulighetene for å finne løsninger på verdens vannmangel og på avhengigheten av olje og gass enn det ledere i det offentlige har. Optimismen er størst i industri- og finansnæringen i fremvoksende økonomier, viser en rapport som er gjennomført blant mer enn 6000 ledere i offentlig og privat sektor i 21 land.

2014-11-17

DNV GL utnevner Bjørn Tore Markussen som global direktør for forretningsutvikling

(Oslo, Norway –17th October 2014) - DNV GL har utnevnt Bjørn Tore Markussen som global direktør for forretningsutvikling for selskapets operasjoner innen fornybar energi og kraftmarkedet. I sin nye rolle er Bjørn Tore Markussen ansvarlig for et sett av globale vekstinitiativer, slik som oppkjøp, nøkkelkundeprogrammer og markedsinnsikt.

2014-09-15

Hans Tormod Hansen – ny DNV GL - Energy leder for det skandinaviske kraftmarkedet

I sin nye rolle vil Hans Tormod Hansen være ansvarlig for å tilby tjenester innen energirådgivning til det skandinaviske markedet, bistå selskaper innen kraftnett og -distribusjon med strategisk rådgivning, planlegging, iverksetting og optimalisering av kraftleveranser – gjennom hele prosessen fra overordnede planer til faktisk bruk.

2014-05-28

Bygd tillit i 150 år

- Markeringen av 150-årsjubileet for Det Norske Veritas er en mulighet til bedre å forstå og anerkjenne vår historie, samtidig som vi kan bruke en dypere forståelse av fortiden som kunnskap og inspirasjon i møtet med fremtiden, sier konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV GL i forbindelse med lanseringen av den nye historieboken Building Trust: The History of DNV 1864-2014.

2014-05-07

DNV GL kjøper Marine Cybernetics

DNV GL, verdens ledende shipping og offshore klassefiseringselskap og en av verdens ledende tjenesteleverandører innen teknisk risiko, har kjøpt opp Marine Cybernetics, det ledende selskapet for tredjeparts testing av kontrollsystemer. Med oppkjøpet utvider DNV GL sitt omfang av tjenester innen offshore og maritime næringer.

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss ved presserelaterte spørsmål.

+47 67 57 99 00

Oversikt over:

Pressekontakter i DNV GL

>>