Pressemeldinger

2014-05-28

Bygd tillit i 150 år

- Markeringen av 150-årsjubileet for Det Norske Veritas er en mulighet til bedre å forstå og anerkjenne vår historie, samtidig som vi kan bruke en dypere forståelse av fortiden som kunnskap og inspirasjon i møtet med fremtiden, sier konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV GL i forbindelse med lanseringen av den nye historieboken Building Trust: The History of DNV 1864-2014.

2014-05-07

DNV GL kjøper Marine Cybernetics

DNV GL, verdens ledende shipping og offshore klassefiseringselskap og en av verdens ledende tjenesteleverandører innen teknisk risiko, har kjøpt opp Marine Cybernetics, det ledende selskapet for tredjeparts testing av kontrollsystemer. Med oppkjøpet utvider DNV GL sitt omfang av tjenester innen offshore og maritime næringer.

2014-05-05

Norsk nestor får den internasjonale oljebransjens gjeveste pris i Houston

OTC, olje- og gassbransjens største konferanse samler denne uken mer enn 110 000 deltakere i Houston,Texas. Som en del av åpningssermonien ble DNV GLs Carl Arne Carlsen hedret med bransjens mest prestisjefylte pris for sitt enestående og livslange arbeid for sikker og lønnsom drift offshore, både internasjonalt og på norsk sokkel.

2014-02-13

Liv Hovem er utnevnt til ny leder for DNV GL Europa og det sørlige Afrika

DNV GL – Oil & Gas, den ledende tekniske rådgiveren innen verdens olje- og gassindustri, har utnevnt Liv Hovem som direktør for sin divisjon for Europa og det sørlige Afrika.

2014-02-07

Gamle tankskip kan spille en rolle i verdens vannkrise

I følge et av DNV GLs forskningsprosjekter er utfasede tankskip en del av en løsning som kan gi svært tiltrengt rent vann til kystbyer. "Å gjøre om skip til offshore behandlingsanlegg for avløpsvann er en radikalt ny tilnærming til verdens vannmangel," sier Bjørn K. Haugland, DNV GL-gruppens Chief Sustainablility Officer.

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss ved presserelaterte spørsmål.

+47 67 57 99 00

Oversikt over:

Pressekontakter i DNV GL

>>